กอ.รมน.ชี้แจง กรณีเพจดังแฉเรื่องโกงกินเบี้ยเลี้ยง ตชด.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีมีบุคคลใช้ชื่อ ตชด. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเล่าเรื่องการโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ในแอดมินเพจ CSI LA

(9 มี.ค.) ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีมีบุคคลใช้ชื่อ ตชด. โดยอ้างว่า ทางกองร้อยหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของตำรวจโดยไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไรบ้าง ซึ่งเป็นยอดเงินที่ตำรวจควรจะได้รับนั้นจากกรณีดังกล่าว กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ชุดปฏิบัติงาน ของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เท่ากัน หน่วยจึงต้องจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้กับชุดต่างๆ ตามที่ได้รับจัดสรร

“การร้องเรียนนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบใหม่ โดยหน่วยต้นสังกัดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการตำรวจ เป็นรายบุคคล ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือน ก.พ.61 น่าจะมีความเข้าใจผิด และคลาดเคลื่อน ซึ่งเมื่อเงินเข้าในบัญชีแล้วเจ้าของบัญชีจะต้องถอนเงินออกมาจ่ายคืนให้กับรายการหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสวัสดิการ ค่าประกอบเลี้ยง หรือ ค่าอาหารในฐานปฏิบัติการ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และรายการลงบัญชี ซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในกองร้อย”

“ทั้งนี้จากการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอยืนยันว่า ไม่ได้เบียดบังสิทธิประโยชน์ของกำลังพลแต่อย่างใด ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนทางหน่วยได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงระบบใหม่ และรายการหักค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลทราบ ทั่วกันแล้ว” รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าว

ขอบคุณข้อมูล จาก sanook.com