ก.ล.ต.สั่งปรับ “ไฮโซม่านฟ้า” – “เก๋ เลเดอเรอร์”

ก.ล.ต.ฟัน “ไฮโซม่านฟ้า” – “เก๋ เลเดอเรอร์” เหตุเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 4 ราย ได้แก่ บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด น.ส.อรปภัตร จันทรสาขา หรือ ไฮโซม่านฟ้า, บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

และน.ส.กันยกร ศุภการค้าเจริญ หรือ เก๋ เลเดอเรอร์ เนื่องจากเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 และมีระวางโทษตาม 268 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ขณะที่การกระทำของน.ส.อรปภัตร และน.ส.กันยกร ซึ่งเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต้องรับโทษตามมาตรา 300 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews