ปั้นลูกจ้างเป็นนักธุรกิจ

พาณิชย์เล็งจับมือกระทรวงแรงงานและกรุงเทพฯปั้นลูกจ้างกลุ่มบริหารเป็นนักธุรกิจนำร่อง1,000 คน นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมหารือกับกรุงเทพมหานคร และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพทั้งระยะสั้นและยาวเพื่อยกระดับลูกจ้างในสถานประกอบการ เป็นเจ้าของกิจการ

เช่น กลุ่มลูกจ้างในร้านเสริมสวย, นวดแผนโบราณ, ตัดเสื้อ, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, หัวหน้าแม่บ้าน, ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เป็นต้น คาดว่าเริ่มดำเนินการได้เดือนม.ค.61 นำร่องแรงงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทั้งนี้เป้าหมายต้องการต่อยอดโครงการสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯมีนักธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น และเป็นเมืองแห่งนักธุรกิจรายย่อยในอนาคต ส่วนแนวทางการช่วยเหลือกรมฯ จะจัดผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการธุรกิจอบรมเทคนิคเฉพาะให้ผู้ฝึกอาชีพสามารถประกอบธุรกิจได้ในระยะเวลาสั้น เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ  การคำนวณต้นทุน การตลาด การจัดทำบัญชีธุรกิจแบบง่ายๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการผลิตสินค้าให้ตรงใจ เป็นต้น  ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีเทคนิคการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews