เด็กเล็กระวังป่วย ‘โรคไอกรน’

กรมควบคุมโรคออกพยากรณ์โรคประจำสัปดาห์ เตือนระวังป่วยเป็นโรคไอกรน ขอให้ประชาชนที่มีลูกเล็ก ควรพาไปรับวัควีนให้ครบตามกำหนด

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไอกรน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 สิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 47 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา 29 ราย นครราชสีมา 3 ราย กรุงเทพฯ เพชรบุรี และนราธิวาส จังหวัดละ 2 ราย นอกจากนี้ ยังพบในพื้นที่ปทุมธานี สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สตูล ปัตตานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 14 ปี และ 25 – 34 ปี โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือยังไม่พบผู้ป่วย ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไอกรนต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และอาจจะพบประปรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

จึงขอแนะนำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงแรกเกิดจนถึง 4 ปี นำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนให้ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และหากท่านใดที่มีอาการไอมาก ไอเป็นชุด หรือไอนานเกินกว่า 1 สัปดาห์ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาทันที หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร1422