อุตุฯ เผยกลาง-ตอ.ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เผยกลางและตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ

Read More »

วัดพระธาตุเชิงชุม

ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุเชิงชุม ตั้งหันหน้าไปทางหนองหารที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และหินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออก สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย (คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการะบูชาอยู่ทุกวันนี้) แต่แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก งานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น […]

Read More »

อดนอนบ่อย เพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ

การนอนหลับไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ หรือการอุดตันของเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว อย่างการเป็นเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลในร่างกายสูง ความเสี่ยงข้างต้นเป็นสิ่งที่ทีมนักวิจัยชาวอเมริกัน ค้นพบระหว่างการศึกษาวิจัย และได้เปิดเผยไว้ในวารสารของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่จำนวน 1,344 คน ที่สุ่มเลือกมาเพื่อการศึกษาเรื่องการนอนหลับในรัฐเพนซิลวาเนีย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมมีอายุเฉลี่ยที่ 49 ปี และเป็นผู้ชายร้อยละ 42 ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดโรคและนอนหลับอยู่ในห้องทดลองเป็นเวลา 1 คืน ในกลุ่มตัวอย่างนี้ กว่าร้อยละ 39 ยังถูกพบว่า มีอย่างน้อยกว่า 3 ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งเมื่อมาอยู่รวมกันถูกเรียกว่ากลุ่มอาการเมตาบอลิสม์ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีค่าดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไอ) สูงกว่า 30 ซึ่งเป็นระดับที่มีคอเลสเตอรอล ความดันเลือด น้ำตาลในเลือด และไตรกลีเซอไรด์สูง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจะถูกติดตามดูอาการเป็นเวลาเฉลี่ย 16 ปี โดยมีร้อยละ 22 ในจำนวนนี้ที่เสียชีวิตลงในระหว่างที่มีการทำการศึกษา

Read More »

วัดจันทบุรี

รายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกอยู่ใน “วัดจันทบุรี” สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของความเจริญรุ่งเรือง และบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่พอสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่รอบๆ วัด น่าจะเป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ราวสมัยรัชกาลที่ 3 การใช้ชื่อวัดว่า จันทบุรี จึงน่าจะตั้งตามเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้ระลึกถึง ส่วนเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะพบเห็นได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมภายในวัดจันทบุรี ดูจากลักษณะของพระอุโบสถเป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่นัก รูปทรงสอบขึ้นด้านบน มีงานปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยแบบจีนบริเวณหน้าบัน ไม่ปรากฏช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งเป็นอาคารแบบพระราชนิยมรูปแบบหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 คงจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ภายในเป็นอาคารโถง ไม่ปรากฏแนวเสา ผนังโบสถ์เขียนงานจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ที่น่าสนใจคือการเขียนลายผ้าม่านด้านหลังพระประธาน งดงามไม่แพ้ที่อื่นๆ หากองค์พระประธานมีพระพักตร์กลม ดูแปลกตา สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ จิตรกรรมฝาผนังของวัดจันทบุรี มักได้รับการอ้างอิงในการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนหลากชาติพันธุ์ในภาคกลางสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ลาว จีน ไทยวน ไทสยาม ฯลฯ ซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่ปรากฏเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ให้เห็นกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ความเชื่อ สภาพบ้านเรือน แม้กระทั่งภาษาพูด นับเป็นบันทึกที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง

Read More »

จ.ตรัง จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน “ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน“ โดยความร่วมมือและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย

Read More »

ชาวเกาหลีใต้ประท้วงต่อต้านการนำระบบขีปนาวุธทาดของสหรัฐ

ชาวเกาหลีใต้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตซองจูรวมตัวชุมนุมประท้วงต่อต้านการนำระบบต่อต้านขีปนาวุธทาดของสหรัฐ เข้ามาประจำการในพื้นที่โดยมีการปิดถนนซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว ทำให้สหรัฐต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนส่งชิ้นส่วนของระบบทาดเข้าไปในพื้นที่แทน ผู้ประท้วงบอกว่าพวกเขาไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่ต้องการสันติสุขเหมือนที่เคยเป็นมา

Read More »

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองลำพูนผ่านโลกใบเล็กๆ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ที่ได้รวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ เอาไว้มากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2470 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ และต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2517 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2522 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่

Read More »

สื่อกับปัญหาเยาวชน บ่มพฤติกรรมเลียนแบบ

‘สื่อ’ กับปัญหา ‘เยาวชน’ บ่มเพาะพฤติกรรมเลียนแบบ จากประสบการณ์การศึกษาตำราวิชานิเทศศาสตร์ที่มีอยู่ตามรั้วมหาวิทยาลัย ได้ให้คำจำกัดความของประเภทหนังสือพิมพ์ โดยจำแนกตามเนื้อหา หน้าที่ และอัตลักษณ์ของแต่ละฉบับ เอาไว้ได้ 2 ประเภท ประเภทแรกคือ หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (quality newspapers) มุ่งเน้นการเสนอข่าวหนัก (hard news) เรื่อง สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ข่าวมุ่งสนองความรู้ ความคิดของผู้อ่าน การใช้ภาษาจะไม่หวือหวาเร้าอารมณ์ การแสดงความคิดเห็นจะใช้เหตุผลมากกว่าเล่นสำนวน หนังสือพิมพ์ประเภทนี้มักมียอดจำหน่ายไม่ค่อยสูงนัก ต่างจากหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม (popular newspapers) ที่มุ่งเน้นการเสนอข่าวเบา (soft news) เร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ข่าวบันเทิง ข่าวแปลกประหลาด ข่าวความขัดแย้ง และความรุนแรงต่างๆ ซึ่งเป็นข่าวประเภทที่คนธรรมดาสามัญทั่วไปสนใจ สนองอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ทำให้มียอดจำหน่ายสูงลิ่วจนติดเพดาน การนิยมเสพติดข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทหลังเป็นค่านิยมของคนไทยที่คล้ายโรคระบาดมาช้านาน จนเป็นช่องทางให้สื่อมวลชนแขนงอื่นๆ ซึ่งเกิดตามหลังพากันโหมถ้อยคำหวือหวา สำนวนเนื้อหาปลุกเร้า ให้ผู้เสพเกิดอารมณ์สะใจจากความกระหายใคร่รู้อันมีอยู่ในกมลสันดาน โดยหารู้ไม่ปัญหากำลังลุกลามบานปลายจนยากจะแก้ไขได้ทันเสียแล้ว จากผลวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน […]

Read More »

ชายวัย 56 เครียดหนี้สิน-โรครุมเร้า นอนให้รถไฟทับคอขาดกระเด็น

 ชายวัย 56 ปี ถูกรถไฟสายกรุงเทพ-ปราจีนบุรี ทับคอขาด ตำรวจคาดมีปัญหาหนี้สินหรือโรครุมเร้า จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย

Read More »