เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัด หรือปัจจุบันเรียกกันว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นั้น  เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการชลประทานให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแม่งัด มีเนื้อที่ชลประทานฝั่งขวา 20,000 ไร่ ฝั่งซ้าย 10,000 ไร่ ตัวเขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร และมีอ่างเก็บกักน้ำที่มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ที่เขื่อนแห่งนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ความสำคัญของเขื่อนแม่งัดแห่งนี้คือการทำหน้าที่ส่งให้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัด การส่งน้ำไปช่วยโครงการทางใต้ลงไป เช่น แม่แฝกและแม่ปิงเก่าอีกด้วย ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปิง โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ถือเป็นสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ำจืดให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ และโดยรอบอ่างเก็บน้ำนั้นมีแพพักและแพอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

Read More »

แปรงฟันแล้วต้องแปรงลิ้นด้วยเพื่อสุขภาพที่ดี

          แปรงฟันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเป็นประจำวันละ 2 ครั้งทุกเช้าและก่อนนอน บางคนอาจจะแปรงแค่ฟัน เพราะคิดว่านั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สุขภาพของฟันและช่องปากแข็งแรง แต่อาจจะลืมไปว่าการแปรงลิ้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยก็ว่าได้ เพราะการทำความสะอาดลิ้นถือเป็นสุขลักษณะที่สำคัญ จะช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมทั้งไล่แบคทีเรีย สารพิษ เชื้อรา และเศษอาหารที่ติดอยู่บนผิวลิ้น

Read More »

ถ้ำพระวังแดง

อยู่ที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ผจญภัยในเถื่อนถ้ำที่มีความยาวถึง 12.5 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่ยาวและภายในเป็นห้องโถงใหญ่เชื่อมต่อกันอยู่หลายถ้ำ แน่นอนว่าเมื่อไปถึงแล้ว คุณจะพบกับความงดงามของหินงอกหินย้อย ชุ่มฉ่ำกับลำห้วยด้านล่าง และลำห้วยสายนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของปลาค้อถ้ำพระวังแดง ปลาพันธุ์ใหม่หายาก

Read More »

เปิดเคล็ดหล่อเด็ด `เจมส์` เน้นวิ่ง

หน้าตาหล่ออย่างเดียวไม่พอ หุ่นยังต้องฟิตและเฟิร์มให้สมเป็นชายชาตรีด้วย สำหรับพระเอกมาแรง ‘เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข’ หรือที่สาวๆ รู้จักกันดีในบทบาท ‘คุณชายพุฒิภัทร’ หนึ่งในสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ที่เพิ่งปิดฉากทางจอแก้วไปเมื่อไม่นานมานี้

Read More »

ยอดลงทะเบียนคนจน รอบ 2 ทะลุ 12 ล้าน

รัฐบาลเปิดยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ทะลุ 12 ล้านคน มากกว่าปีที่แล้ว คาดประชาชนมั่นใจในรัฐบาล เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการอย่างตรงจุด

Read More »

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

  เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435

Read More »

แค่คุณ ‘ปรับ’..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก ‘รกร้าง’ สู่สร้างสรรค์

“อยากให้ทุกใต้สะพานของกรุงเทพ มหานคร เป็นพื้นที่สุขภาวะ” เสียงเล็ก ๆ ของชาวชุมชนเลิศสุขสม ณ ใต้สะพานบางขี้แก้ง ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางด้วน ที่เป็นต้นแบบของพื้นที่ใต้สะพานที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง เป็นอันตราย เป็นพื้นที่สุขภาวะสร้าง สรรค์ปลอดภัย มิใช่เพียง “ชุมชนเลิศสุขสม” เท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไป อีก 9 ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญก็พัฒนาไปสู่พื้นที่สุขภาวะในบริบทที่แตกต่างกันออกไป อย่างชุมชนคลองลัดภาชี ที่ปรับพื้นที่รกร้างข้างบ้านเพื่อเพาะปลูกพืชผัก เห็ด สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปและจำหน่ายได้ ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งจากคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้าง และทำร่วมกัน จนนำมาสู่การจัดงานนิทรรศการถอดบทเรียน “พื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน…เป็นพื้นที่สุขภาวะ” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ การสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาเป็นสิ่งที่ สสส. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า […]

Read More »

ตลาดฉัตรชัย

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักตลาดฉัตรไชย เนื่องจากที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชดำริในคราวที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรกพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และการสร้างตลาดครั้งนี้ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินฯทรงเป็นหัวหน้าในจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวาย

Read More »

อาหารปลอดภัย ไร้ยาปฏิชีวนะ

ปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์เป็นที่แพร่หลายมากในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาจุลินทรีย์ดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก ในวันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. จะพาทุกท่านไปรู้จักกับยาปฏิชีวนะ ว่าคืออะไร และมีโทษอย่างไรหากเราได้รับสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนื้อบางแห่งใช้ ‘ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านเชื้อแบคทีเรีย’ ในวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสัตว์ในยามเจ็บป่วย

Read More »